• UWAGA !!! Zapisy na specjalistyczny kurs z technik linowych z psami. Czytaj...

  • Gościem specjalnym szkolenia będzie John C. Burnam
Drukuj

John C. Burnam - specjalny gość szkolenia w dniach 21-26.04.2015r.

John-Burnam-Clipper-Vietnam-1967Gościem specjalnym szkolenia w dniach 21-26.04.2015r. był John C. Burnam.

John C. Burnam – emerytowany żołnierz armii USA. W latach 1966-1968 walczył w wojnie wietnamskiej. Początkowo, jako piechur w słynnej 1. Dywizji Kawalerii Powietrznej. Został ranny. Po wyleczeniu został przewodnikiem psa wartowniczego w bazie USA na Okinawie. Po powrocie na front wietnamski został przewodnikiem psa-zwiadowcy (scout-dog) o imieniu Clipper w 44. plutonie psów-zwiadowców 25. Dywizji Piechoty w Dau Tieng.  Zadaniem psa-zwiadowcy było ciche alarmowanie o napotkanej przeszkodzie jak zasadzka, mina, pułapka atak ze podziemnych składach broni, amunicji, medykamentów czy wejść do podziemnych tuneli.. Zespoły psów-zwiadowców były przydzielane do poszczególnych oddziałów piechoty i uczestniczyły w patrolach i operacjach. Przeważnie podążały na czele kolumny.

W latach 90tych John C. Burnam powołał do życia fundację – John Burnam Memorial Foundation www.jbmf.us, której zadaniem i osobistym celem Johna było uhonorowanie wszystkich czworonożnych żołnierzy Ameryki i zbudowanie Narodowego Pomnika Zespołów Psów Wojennych. Po latach starań, rozmów z osobami najwyższych szczebli, Kongresmenów, Senatorów, członków ekip prezydenckich dzięki szczególnemu poparciu W. B. Johnesa 28.01.2008r. ówczesny Prezydent George W. Bush podpisał rozporządzenie nakazujące Kongresowi uznanie Fundacji Johna Burnama i przekazanie jej do realizacji budowy pomnika. Prawo to podtrzymał Barrack Obama 28.10.2009r. Po kolejnych latach, wyborze projektu w dniu28.10.2013r. w bazie Lackland koło San Antonio w Teksasie, głównej bazie szkoleniowej psów wojskowych USA nastąpiła uroczystość odsłonięcia Narodowego Pomnika Zespołów Psów Wojennych.

 

j-burnam-and-bronze-statues-sep-18-2013   jbmfBanner02

Drukuj

Prelekcja w Bibliotece Publicznej w Gdańsku

pb190281W dniu 19 listopada 2014 r. w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zorganizowano prelekcje, której tematem był udział psów w wojnach od Starożytności do dnia dzisiejszego. Współorganizatorem prelekcji był Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych, a prelegentem był wice prezes Stowarzyszenia Piotr Taras.W trakcie spotkania przedstawiono prezentacją multimedialną, wykład oraz wystawę wydawnictw książkowych, czasopism oraz regulaminów poświęconych temu zagadnieniu. Prelegent w sposób ciekawy i bardzo szczegółowo przedstawił w ujęciu historycznym zakres oraz charakter wykorzystania psów na wojnie w różnych okresach. Przedstawiono w jaki sposób człowiek korzystał z różnych cech psów..ich siły, wzroku czy węchu.... szczegółowo przedstawiono wykorzystanie psów w czasach starożytnych, I i II wojnie światowej, wojnie wietnamskiej czy konfliktach współczesnych jak Iran czy Afganistan. Prelekcja spotkała się z zainteresowaniem 
obecnych, o czym świadczyły liczne pytania zadawane prowadzącemu.

 

 
  • pb190287
  • pb190281
  • psy wojny
  • pb190299

 

Drukuj

10-12.10.2014r. - Sielpia - Szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych

PA119808W dniach 10-12.10.2014 w miejscowości Sielpia, na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji, zorganizowaliśmy kolejne szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych i osób cywilnych, zainteresowanych szkoleniem użytkowym.

Jak zawsze, frekwencja dopisała – 150 uczestników, m.in. z Policji, Straży Miejskich, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Leśnych oraz prywatnych szkól tresury.

Instruktorami byli koledzy z Czech, Słowacji oraz Polski.