Drukuj

24-26.09.2010 - Sokole Kuźnica - Szkolenie dla przewodników psów służbowych

Super User. Opublikowano w aktualności

dsc02219W dniach 24-26 września 2010 r. w m. Sokole Kuźnica ( OW " SOKOLE" ) zorganizowaliśmy kolejne szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych.

W szkoleniu udział wzieło 92 uczestników z Polski i Słowacji m.in. z Policji, Służba Celna, SW, Wojsko Polskie, Straż Ochrony Koleji, Agencja Ochrony, ŻW ( z Warszawy, Bydgoszczy) Straż Miejska ( Białystok, Kielce, Rumia ) oraz koleżanki i koledzy ze Słowacji ( Miejska Policja oraz Zachrana Służba K-7 ).

 Tematyka szkolenia obejmowała :

1. Psy patrolowe :

- praca z psem w terenie leśnym w warunkach dziennych i nocnych

- kontynuacja pracy z psem wobec tłumu

-podnoszenie sprawności użytkowej psów służbowych.

2. Doskonalenie pracy węchowej psów specjalistycznych.

3. Doskonalenie pracy poszukiwawczej psów ratowniczych .

4. Podstawy resuscytacji psa - na bazie " manekina psa ".

5. Kontynuacja kursu instruktorskiego i pozoranckiego .

 

Instruktorami prowadzacymi, byla kadra instruktorska z:

PZIIPPS, Policji, Służby Celnej, ŻW

 

W trakcie zajęć widoczne byly braki w wyszkoleniu wielu psów a nawet stopień wyszkolenia przewodników w określnych sytułacjach, no ale po to się spotykamy aby te braki lub niedociągnięcia usunąć.

Ciekawostka tego szkolenia były zajęcia z pierwszej pomocy wobec psa a wszczególności zajęcia z resuscytacji psa, na bazie " manekina psa " ( zakupionego przez PZIIPPS ) zajęcia te były bardzo potrzebne, jako że większośc przewodników pierwszy raz sie spotkała z tym tematem, na przykładzie manekina. Zajęcia te dały nam " znać " że na każdych naszych szkoleniach bedziemy przeprowadzać zajęcia z manekinem psa.

mamy nadzieję, że po tym szkoleniu podnieśliśmy wartośc użytkową wielu psów, co zaowocuje lepszą praca w terenie, wymieniliśmy wiedzę i umiejętności między różnymi służbami mundurowymi no i zawiazało się wiele znajomości i przyjażni, co juz powoduje organizowaniem wspólnych szkoleń przewodników z psami w terenie.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie i Zapraszamy na Wiosnę.

 


 • dsc02331
 • p9248386
 • p9248507
 • p9248600
 • p9248389
 • dsc02327
 • p9248459
 • dsc02404
 • p9258782
 • p9248509
 • dsc02015
 • p9258794
 • p9258779
 • p9248523
 • p9248457
 • p9248470
 • p9258730
 • p9248517
 • p9248582
 • dsc02340
 • p9248547
 • p9248391
 • p9258862
 • p9248570
 • dsc02316
 • p9248566
 • dsc02415
 • dsc02232
 • dsc02019
 • dsc02346
 • p9258780
 • dsc02423
 • dsc02363
 • p9248528
 • dsc02174
 • p9258858
 • p9248591
 • p9248383
 • dsc02209
 • dsc02165
 • dsc02399
 • dsc02227
 • p9248435
 • dsc02360
 • dsc02203
 • p9258840
 • dsc02233
 • p9258798
 • p9248472
 • p9248540
 • p9258884
 • p9248405
 • p9248398
 • dsc02434
 • p9258848
 • p9248539
 • dsc02413
 • p9248568
 • dsc02176
 • p9248433
 • p9248584
 • dsc02231
 • p9248395
 • p9248588
 • dsc02366
 • p9258829
 • p9248559
 • dsc01967
 • dsc02409
 • p9248518
 • p9248612
 • p9248561
 • p9248424
 • p9258733
 • dsc01945
 • p9258791
 • dsc02226
 • dsc01941
 • dsc02325
 • dsc02016
 • p9248381
 • p9248524
 • p9248449
 • p9248390
 • p9248375
 • p9248574
 • p9248380
 • dsc02219
 • dsc02431
 • dsc02342
 • p9248578
 • p9258826
 • p9248530
 • dsc02187
 • dsc02177
 • p9258775
 • p9248599
 • p9248506
 • p9248607
 


 
 • p9248481
 • p9248493
 • p9248718
 • p9248476
 • p9248477
 • p9258722
 • p9258726


 • p9258734
 • p9258799
 • p9258800
 • p9258735
 • p9258744
 • p9258812
 • p9258738
 • p9258805
 • p9258740
 • p9258743
 


 
 • p9248664
 • p9248635
 • p9248643
 • p9258747
 • p9248671
 • p9248682
 • p9248699
 • p9248679
 • p9248631
 • p9258768
 • p9248632
 • p9248707
 • p9248673
 • p9248639
 • p9248697
 • p9258751
 • p9258764
 • p9258763
 • p9258749
 • p9248658
 • p9248663
 • p9248648
 • p9258754