Drukuj

20-22.04.2012r. - Sielpia - kolejne szkolenie dla przewodników psów służbowych

p4205854W dniach 20-22 kwietnia 2012r. zorganizowaliśmy kolejne szkolenie dla przewodników psów służbowych w m. Sielpia. Uczestnikami szkolenia byli przewodnicy z psami z Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej ( m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Starachowic ), Biura Ochrony Rządu, Wojska Polskiego, Służb Ochrony, oraz przedstawiciele Fundacji Psi ratownicy z Żywca i goście ze Słowacji CRC.
Szkolenie nasze wizytowali także goście : Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Przedstawiciel KG SOK, Ż-ca K-ta Straży Miejskiej z Katowic, przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kierownicy Ośrodków szkolenia psów WP i Służby Celnej.                                                  

Tematyką przewodnią było " EURO-2012"

Drukuj

24-26.02.2012r. - Siepia - Szkolenie Specjalistyczne z Zakresu Pozorowania

img 5151W dniach 24-26.02.2012r. Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zorganizował szkolenie specjalistyczne z zakresu pozorowania.

Tematyka szkolenia:

1. Zasady bezpiecznego pozorowania z psem

2. Podstawowe zasady aktywnej pozoracji

3. Praktyczne sposoby pozoracji kierowania ataku psa na poszczególne partie kostiumu ochronnego. 

Drukuj

30.09.-02.10.2011 - Sielpia - Szkolenie dla przewodników psów służbowych

p9304154W dniach 30.09 - 02.10.2011 r. na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi, zorganizowaliśmy jako PZIIPPS, kolejne szkolenie dla przewodników psów służbowych. Na szkolenie stawili się wraz z psami funkcjonariusze i żołnierze m.in. z Policji, Żandarmerii Wojskowej , Straży Ochrony Kolei, Wojska Polskiego, Straży Miejskich  Służby Więziennej, Służby Celnej oraz GOPR-u.

 Tematyka szkolenia :
1. Wyrabianie ciętości i odwagi psów w warunkach leśnych i w pomieszczeniach oraz w wodzie.
2. Wzmacnianie psychiki psów młodszych i starszych podczas ćwiczeń z agresji.
3. Agresja z psami w warunkach nocnych.
4. Praca przewodników z psami wobec tłumu.
5. Doskonalenie pracy węchowej psów do wykrywania zapachu narkotyków i mat. wybuchowych.