Drukuj

Nabór psów do Policji

dsc 1008Ruszył dobór psów do służby w Policji w 2016 r.

Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP Nr 7/2008 r., poz.46 z póź. zm.).

Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od roku do dwóch lat.

Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w tym:

-         aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

-         dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,

-         wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),

-         pełnej dokumentacji, jeżeli (pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły) poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Drukuj

19-21.10.2015r. - Gdańsk - Seminarium Kynologiczne

dsc 0200Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku współnie z Polskim Związkiem Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zorganizował w dniach 19-21.10.2015 Seminarium Kynologiczne.

Głównym celem Seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności przewodników psów służbowych oraz wzajemna wymiana doświadczeń i umiejętności pomiędzy przewodnikami z różnych służb mundurowuch.

W Seminarium wzięli udział przewodnicy psów służbowych wraz z psami z Policji, Straży Granicznej, Straż Ochrony Kolei, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej oraz PZIiPPS.

Drukuj

5-7.10. i 9-11.10.2015r. - Niedzica Zamek - Szkolenie doskonalące dla przewodników psów.

dsc 0604Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zorganizował kolejne szkolenie dla przewodników psów służbowych i osób cywilnych. Szkolenie odbyło sie w dwóch turach: 05-07.10.2015 i 09-11.10.2015 w miejscowości Niedzica-Zamek.

Tematyką szkolenia było:

1. psy specjalistyczne - doskonalenie umiejętności praktycznych psów do wykrywania zapachu narkotyków i materiałów wybuchowych na bazie infrastruktury Zapory Wodnej w Niedzicy oraz Zamku w NIedzicy

2. psy patrolowe - zajęcia praktyczne z umiejętności obrony przewodnika przez psa w kagańcu i bez kagańca,

3. psy poszukiwawcze - zajęcia praktyczne i teoretyczne z taktyki i techniki poszukiwań osób zaginionych: żywych i martwych w terenie otwartym.

Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy z Polski i Słowacji.

Pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji Zespołu Elektrowni Wodnych NIedzica, Dyrekcji Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedziecy, Kierowniczce WDW Niedzica-Zamek oraz wszystkim uczestnikom szkolenia.